Kees van den Berg fonds 2019-03-20T22:05:28+00:00

Kees van den Berg fonds

Het Kees van den Berg fonds is onderdeel van Midzomergracht festival-organisatie Stichting De Overkant. Het fonds is opgericht om activiteiten mogelijk te maken op het gebied van cultuur, educatie en sport, specifiek gericht op het bevorderen van de acceptatie en zichtbaarheid van LHBTI+ (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, personen met een intersekse conditie en alles ertussenin).

Meer informatie

Vernieuwing & Verbetering

Het fonds wil activiteiten mogelijk maken die bijdragen aan meer contact, meer kennis en meer begrip tussen LHBTI+ onderling en tussen LHBTI+ en niet-LHBTI+. Vernieuwing en verbetering kunnen een grote impact hebben. De mensen achter het fonds willen daarom organisaties motiveren om vernieuwende activiteiten te bedenken en creëren, met nieuwe partners samen te werken en om nieuwe doelgroepen aan te spreken. Met een financiële bijdrage van het fonds kunnen organisaties bijvoorbeeld projecten ontwikkelen die een langere voorbereiding en hogere productiekosten vragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet een project of activiteit aan verschillende voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld:

 • concreet en realiseerbaar zijn

 • gericht zijn op het bevorderen van LHBTI+-acceptatie

 • ten minste één keer zich afspelend in Utrecht en voorkomend op het programma van het Midzomergracht festival

Voorbeelden van activiteiten zijn:

 • een lezing over homo-acceptatie binnen de topsport tijdens een (sport)evenement

 • een toneelstuk over seksuele diversiteit

 • een documentaire over interseksualiteit.

Aanvraag indienen

Meld nu je initiatief aan

Aanmelding kan tot 12 april 2019. Uiterlijk eind april hoor je of het aangevraagde bedrag is toegezegd.

 • beschrijving van het project/ de activiteit

 • in welke periode het project/ de activiteit plaatsvindt

 • op welke doelgroep het project/ de activiteit gericht isy

 • op welke manier het project/ de activiteit de duurzame acceptatie van LHBTI’s wil bereiken

 • de hoogte en het doel van de verzochte subsidie

 • aanvragen tot maximaal 750,-

Zie voor de vereiste documenten en gegevens, waaronder de financiële verantwoording, subsidievoorwaarden 

De aanvraag moet compleet en in één geheel te worden ingediend. Incomplete aanvragen worden met uitleg onbehandeld retour gezonden.

Via onderstaand formulier kan je ons eenvoudig je aanmelding insturen.Bij de aanvraag moet je een samenvatting meesturen van de aangeven onderdelen op deze pagina. Toegestane bestanden: pdf, txt, doc, docx ,ppt of pptx


Ik wil de nieuwsbrief per e-mail ontvangen

Adviescommissie

De aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld door een adviescommissie. De commissie bestaat uit vijf leden, die hier niet voor krijgen betaald. Deze leden behoren tot de LHBTI+-doelgroep en hebben ruime ervaring op het gebied van cultuur, educatie en/ of sport.

Sponsoring

Het fonds wordt onder andere gevoed door giften. We kunnen ons voorstellen dat jij ook een bijdrage wilt leveren. Bijvoorbeeld omdat je zelf geen ideeën hebt, maar het waardeert dat anderen iets organiseren voor je. Of omdat je wilt laten zien dat jouw bedrijf sympathiseert met onze doelen.

Sponsor informatie