Bestuur en organisatie

Het bestuur van het Midzomergracht festival is als volgt samengesteld

Het bestuur

Vacature
Voorzitter

Arjan Deuss
Penningmeester en verantwoordelijke Business dag
arjan@midzomergracht.nl

Vacature
Algemeen bestuurslid

Fardusa Essa
Annie Brouwer-Korf prijs

Meghan Parinussa
Marketing & communicatie
meghan@midzomergracht.nl

De stichting heeft geen medewerkers in loondienst en is een 100% vrijwilligers organisatie

Talenten

Jeroen Walraven
Communicatie
jeroen@midzomergracht.nl

Richel van Heumen
Productie Domplein
richel@midzomergracht.nl

Hans Winterswijk
Coordinator Annie Brouwer-Korf middag
hans@midzomergracht.nl

Jan Nederhorst
Coordinator vrijwilligers, IT & beheer
jan@midzomergracht.nl

Joris van den Ring-Bax
Magazine

Yolande Deuss
Magazine

Martijn Gijsbertsen
Fotograaf Magazine

Farid Djibet
Presentator

ANBI

Stichting de Overkant (RSIN 8057.59.049) is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij over onze ontvangen schenkingen geen belasting hoeven te betalen. Ook als schenker kun je profiteren van belastingvoordeel.

De Belastingdienst kan een ANBI-status geven aan instellingen die met minstens 90% van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut, bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking of het onderwijs. ANBI-instellingen zijn bijvoorbeeld goede doelen of culturele organisaties.

Om aangewezen te worden als ANBI moet je, naast bijdragen aan algemeen nut, ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Belangrijk is dat de instelling in ieder geval geen winstoogmerk heeft. Ook moeten de instellingen bijvoorbeeld de contactgegevens, financiële gegevens, beleidsplan en huidige activiteiten openbaar beschikbaar maken. Zo is het voor iedereen mogelijk om inzage te hebben in het functioneren van een ANBI-instelling.

Beleid
De stichting heeft als doel het bevorderen van de zichtbaarheid en acceptatie van de LHBTIQ+ gemeenschap. Dit doet zij door het organiseren van evenementen op het gebied van Cultuur, Educatie, Sport & Pride.

Inkomsten
De inkomsten van de stichting bestaan voornamelijk uit een gemeentelijke subsidie.  Daarnaast kan de stichting inkomsten verkrijgen door:

  • sponsorbijdragen in geld of natura door bedrijven en/of andere organisaties
  • giften, schenkingen van organisaties en/of particulieren
  • entree gelden van bepaalde evenementen

Beheer vermogen

De stichting heeft geen winstoogmerk. Er wordt een minimaal eigen vermogen aangehouden om de continuïteit van de stichting te waarborgen van maximaal  10% van de jaarlijkse begroting. Een eventueel batig saldo zal ,na vereffening van de eventuele terugbetalingsverplichtingen voortkomend uit de subsidieverstrekking, worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (90%) het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

Beloning
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Middels een onkostendeclaratie kunnen zij enkel direct gemaakte kosten ten behoeve van de stichting in rekening brengen op basis van overlegging van de betalingsbewijzen.

MZG Balans 2017-2020 (pdf)
MZG Baten en Lasten 2017-2020 (pdf)

Be the reason
somebody smiles today

Vrijwilliger worden voor Midzomergracht festival is een van de beste beslissingen die je zult maken. We kunnen alleen maar een geweldig festival neerzetten dankzij de hulp van vele vrijwilligers.

Dus behoor jij tot of voel jij je verbonden met de LHBTI-community en hou je van aanpakken? Wil je nieuwe mensen leren kennen en deelnemen aan een festival waar je echt het verschil kan maken? Word dan vrijwilliger bij het Midzomergracht festival.

Meld je aan en help mee!

Wil je ook betrokken zijn bij een zeer speciaal evenement? Heb je een positieve houding en een proactieve aanpak?
Wij maken graag een afspraak om samen te bespreken waar jouw kwaliteiten en interesses liggen.
Samen vinden wij vast iets waar je blij van wordt.
Meld je dan nu hier aan!

    * verplicht veld